Timberland LU Home
Winkelwagen

WAT IS DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT? WAT GEBEURT ER MET MIJN PERSOONSGEGEVENS IN GEVAL VAN INTERACTIE MET DE VF-GROEP?

Dit privacybeleid (“Privacybeleid”) is van toepassing op iedere verzameling en verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt:

(i)               wanneer je met ons communiceert via digitale middelen, waaronder de website www.timberland.be (de “Site”), portals en mobiele applicaties, die beheerd wordt door VF International Sagl, Via Laveggio 5, 6855 – Stabio, Zwitserland (gezamenlijk "VF Digitale Platforms");

(ii)            wanneer jeje een product koopt, of andere diensten aanvraagt van VF International Sagl of een willekeurige dochteronderneming daarvan (hierna "wij" of "ons" of "VF-Groep"), of dit nu online op onze Site of via VF Digitale Platforms is dan wel offline in onze winkels, ook wanneer je contact opneemt met onze customer care voor aftersales-service  of specifieke vragen of verzoeken;

(iii)           wanneer wij met je communiceren als onderdeel van onze marketingactiviteiten.  

Door deze site te bezoeken en te gebruiken of door ons op een andere manier van je persoonsgegevens te voorzien, bijvoorbeeld wanneer je onze winkels bezoekt of contact opneemt met onze cuatomer care , bevestig je dat je gelezen en begrepen hebt op welke manier wij je persoonsgegevens verzamelen, verwerken, gebruiken en bekend maken, zoals in dit Privacybeleid beschreven wordt.

Door de VF Digitale Platforms te bezoeken en te gebruiken of door ons op een andere manier van je persoonsgegevens te voorzien, bijvoorbeeld wanneer je onze winkels bezoekt of contact opneemt met onze customer care, bevestig je dat je gelezen en begrepen hebt op welke manier wij je persoonsgegevens verzamelen, verwerken, gebruiken en bekend maken, zoals in dit Privacybeleid beschreven wordt. 

Voor bepaalde verwerkingsactiviteiten moeten wij je toestemming verkrijgen om je persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. Wanneer wij je toestemming nodig hebben, zullen wij je voordat ons je persoonsgegevens verstrekt of de relevante gedeelten van de VF Digitale Platforms gebruikt vragen om elektronisch te bevestigen dat je instemt met de betreffende verwerkingsactiviteit zoals beschreven in dit Privacybeleid, door de specifieke vakjes aan te vinken. Je bevestigende handeling, doordat je het betreffende vakje aanvinkt en gebruik maakt van deze Site, houdt in dat je instemt met de betreffende verwerkingsactiviteit zoals beschreven in dit Privacybeleid. Onze registratie van je acceptatie van dit Privacybeleid, de datum daarvan, en alle toekomstige wijzigingen van dit Privacybeleid zullen beschouwd worden als afdoende en schriftelijk bewijs van je toestemming. 

Je zult ook geïnformeerd worden over dit Privacybeleid - en, wanneer een specifieke verwerkingsactiviteit jouw toestemming vereist, verzocht worden toestemming te verlenen - wanneer je contact opneemt met onze customer care of wanneer je ons je persoonsgegevens verstrekt via interacties in winkels. 

Wij verzamelen en verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en andere regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, met inbegrip, zonder beperking, van de wetten die op dit gebied uitgevaardigd zijn door de Europese Unie, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 24 April 2016 en aanvullende nationale bepalingen, evenals de voorschriften en richtsnoeren die uitgevaardigd zijn door de bevoegde autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming, waar van toepassing (de "Wetten inzake gegevensbescherming").

WIE CONTROLEERT DE VERWERKING VAN MIJN PERSOONSGEGEVENS? WIE IS ER VERANTWOORDELIJK VOOR?

De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens (i) die verzameld worden wanneer je VF Digitale Platforms gebruikt (anders dan wanneer je goederen van ons koopt) en (ii) die verzameld worden voor onze marketing- en profileringsactiviteiten, is: VF INTERNATIONAL S.A.G.L. – BRAND DIVISION, Via Laveggio 5, 6855 – Stabio, Zwitserland. Raadpleeg voor meer details en hoe contact met ons op te nemen neem contact met ons op.

VF Europe BV, met hoofdkantoor in Fountain Business Park, C. Van Kerckhovenstraat 110, 2880 Bornem, België, BTW BE 0405.039.138 RPM Antwerpen, Afdeling Mechelen, treedt op als de vertegenwoordiger van VF International Sagl met het oog op de naleving van de regels inzake gegevensbescherming in de Europese Unie.

Let wel dat de VF-entiteit waarmee je communiceert (en aan wie je jouw persoonsgegevens verstrekt) niet altijd de verwerkingsverantwoordelijke is. In de volgende gevallen handelt de VF-entiteit waarmee je communiceert namens een andere VF-entiteit (waaraan je persoonsgegevens meegedeeld worden) die de daadwerkelijke verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens is:

- de plaatselijke VF-dochteronderneming van wie je goederen koopt verzamelt je persoonsgegevens - en vraagt je, wanneer de wet dit vereist, om toestemming om die gegevens te gebruiken - voor marketing- en profileringsdoeleinden namens VF International Sagl, die de verwerkingsverantwoordelijke is in de hierboven vermelde context;

- als alternatief beheert VF Northern Europe Ltd, of onze derde dienstverlener Concentrix Services Bulgaria EOOD, met hoofdkantoor in 29 Atanas Dukov Str Rainbow Center, Sofia, Bulgarije, onze customer care en of communiceert zij met je namens de plaatselijke VF-dochteronderneming van wie je de goederen gekocht hebt, die de verwerkingsverantwoordelijke is in de hierboven vermelde context.

Contact kan worden opgenomen met de Functionaris Gegevensbescherming van VF-groep via ons Privacykantoor, op privacy_europe@vfc.com.


WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

 Automatische Informatieverzameling op de VF Digitale Platforms

De verwerking van je persoonsgegevens wanneer je de Site slechts bezoekt en raadpleegt, is beperkt tot de zogenaamde surfgegevens, namelijk de gegevens waarvan de verzending naar de Site inherent is aan de werking van de systemen die belast zijn met het beheer van de Site en aan de communicatieprotocollen die kenmerkend voor het internet zijn. Surfgegevens zijn bijvoorbeeld de IP-adressen van de apparaten die je gebruikt om verbinding met de Site te maken en andere parameters die met je apparaat en besturingssysteem verband houden.

In principe verzamelen en verwerken wij surfgegevens zoals hierboven gespecificeerd, bijvoorbeeld het aantal bezoeken en de tijd die op de Site doorgebracht werd, uitsluitend voorstatistische doeleinden en in geaggregeerde vorm met het oog op het meten en verbeteren van de werking van de Site. Gezien hun aard kunnen aan de hand van deze surfgegevens gebruikers worden geïdentificeerd indien zij worden   gekoppeld aan door derden bewaarde gegevens; wij verzamelen echter geen surfgegevens met het doel ze aan geïdentificeerde gebruikers te koppelen, tenzij deze gegevens kunnen worden gebruikt voor de beoordeling van mogelijke verantwoordelijkheden in geval van computermisdrijven die tegen of via de Site zijn gepleegd, voor zover de wet dit toestaat. 

Daarnaast wordt bepaalde informatie op de Site en andere VF Digitale Platforms verzameld door middel van cookies en andere traceertechnieken zoals beschreven in ons Cookiebeleid, dat beschikbaar op Cookie Policy. Door op de Cookie Banner van de Site op de knop "Alle toestaan" te klikken  of je cookie-voorkeuren in te stellen met onze tool en in je browser, stem je in met ons gebruik van cookies en gelijkaardige trackingtechnologieën gebruiken. Als je er niet mee instemt dat wij cookies en gelijkaardige technologieën op deze manier gebruiken, moet je de instellingen van je cookie-voorkeuren of browserinstellingen aanpassen. Je zult altijd in staat zijn om op ieder gewenst moment je toestemming in te trekken en je cookie-voorkeuren te veranderen. Als je de cookies die wij gebruiken uitschakelt, kan dit gevolgen hebben voor je gebruikerservaring wanneer je op de VF Digitale Platforms bent. Raadpleeg ons  Cookie Policy voor meer details.

Informatie die je ons vrijwillig verstrekt:

Wij verzamelen en verwerken:

1.     persoonsgegevens die je verstrekt bij je interactie met ons via de VF Digitale Platforms, bijvoorbeeld wanneer je een account opent, door gebruikers gegenereerde inhoud naar de Site uploadt of bij het invullen van formulieren in de winkel of door gebruik te maken van onze mobiele applicaties. Deze persoonsgegevens kunnen de volgende gegevens omvatten:

-       je naam, e-mailadres, telefoonnummer

-       je gebruikersnaam en wachtwoord

2.     persoonsgegevens die je verstrekt wanneer je deelneemt aan/je inschrijft voor onze marketingactiviteiten (of dit nu via VF Digitale Platforms dan wel in onze winkels plaatsvindt), wanneer je je bijvoorbeeld inschrijft voor onze nieuwsbrief(ven) of mailinglist(s) of deelneemt aan acties en andere initiatieven, zoals loyaliteitsprogramma's, wedstrijden, sweepstakes, enz. Deze persoonsgegevens kunnen de volgende gegevens omvatten:

-       je naam, e-mailadres, telefoonnummer

-       de geschiedenis van je aankopen

-       je geslacht

-       je voorkeuren en interesses

3.     persoonsgegevens die je verstrekt wanneer je goederen van ons koopt (online dan wel in onze winkels). Deze persoonsgegevens kunnen de volgende gegevens omvatten:

-       je naam, e-mailadres, telefoonnummer

-       de geschiedenis van de producten die je koopt

-       details over je transactie

4.     persoonsgegevens die je verstrekt wanneer je communiceert met onze customer care, bijvoorbeeld wanneer je een vraag over een product stelt, ons feedback geeft, contact opneemt met het callcenter van onze cutstomer care voor ondersteuning, of wanneer je onze customer care om specifieke assistentie of service vraagt. Deze persoonsgegevens kunnen de volgende gegevens omvatten:

-       je naam, e-mailadres, telefoonnummer

-       de geschiedenis van de producten die je koopt

-       informatie over de redenen waarom je contact met de customer care hebt opgenomen

-       inhoud van je communicatie met de customer care (Extra informatie over onze klantendiens)

Wanneer je ons persoonsgegevens van iemand anders hebt verstrekt (bijvoorbeeld wanneer je de functie e-mail naar een vriend, cadeaubonfuncties of andere doeleinden gebruikt hebt), voor zover de toepasselijke wetten dit toestaan, bevestig je bij dezen dat je bevoegd bent om dergelijke persoonsgegevens aan ons mee te delen en dat je genoemde persoon geïnformeerd hebt over - en waar nodig zijn/haar toestemming verkregen hebt voor - de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor de doeleinden die in dit Privacybeleid uiteengezet worden.  

VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

Wij verzamelen en verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1.     VF International Sagl verwerkt je persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke voor de volgende doeleinden:

a.     om de VF Digitale Platforms te laten werken en te beheren, onder andere:

-        om je van de diensten of functies te voorzien waar je op VF Digitale Platforms om vraagt;

-        om je account aan te maken en je inschrijving op VF Digitale Platforms te beheren;

-        om je browserervaring en VF Digitale Platforms te verbeteren;

b.     om marketingactiviteiten voor de VF-Groep uit te voeren, onder andere:

-        voor directe marketingdoeleinden, onder andere:

§  om je inschrijving voor onze nieuwsbrief(ven) of mailing list(s) of loyaliteitsprogramma('s) te beheren;

§  om deelname aan acties en andere initiatieven, zoals wedstrijden en sweepstakes, mogelijk te maken;

§  om je (afhankelijk van je toestemming, die optioneel is), ook via e-mail of andere elektronische communicatiemiddelen, zoals SMS, MMS, fax, enz., reclameinformatie en -materiaal toe te sturen over onze producten en diensten, over speciale initiatieven, over prijzen en aanbiedingen en over initiatieven zoals loyaliteitsprogramma's, evenementen, tentoonstellingen en beurzen die georganiseerd worden door de VF groep (waartoe MERK behoort) of waaraan VF groep deelneemt;

-        voor onderzoeksdoeleinden (afhankelijk van je toestemming, die optioneel is);

-        voor profileringsdoeleinden (afhankelijk van je toestemming, die optioneel is);

-        om onze producten en diensten te verbeteren;

c.     voor andere doeleinden:

-       met het oog op fraudepreventie, door middel van interne procedures die erop gericht zijn de regelmatigheid van transacties te controleren, onze financiële integriteit te beschermen en jou te beschermen tegen misbruik van gegevens en frauduleuze aankopen; en

-        om te voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van toepasselijke wetten, en om een wettelijk recht te beoordelen en te verdedigen.

2.     Plaatselijke dochterondernemingen van VF verwerken je persoonsgegevens, als verwerkingsverantwoordelijke, voor de volgende doeleinden:

a.      om je aankopen van goederen te beheren (online en in onze winkels):

-        dit omvat alle activiteiten die verband houden met de aankoop van goederen, zoals bijvoorbeeld de levering van goederen, de facturering, het retourneren en uitwisselen van goederen, het ontvangen van terugbetalingen, de aankoop en het gebruik van (digitale) cadeaubonnen, indien van toepassing, activiteiten die met de betaling verband houden, met inbegrip van het gebruik van vouchers;

b.     om je Customer Care te verlenen (zie details van hoofdstuk 3 hieronder), onder andere:

-        om je diensten-na-verkoop te verlenen;

-        om te antwoorden op je verzoek(en) om informatie, vra(a)g(en), mededelingen of feedback

-        voor interne trainingsdoeleinden en de verbetering van onze customer care;

c.     voor andere doeleinden:

-        met het oog op fraudepreventie, door middel van interne procedures die erop gericht zijn de regelmatigheid van de transacties te controleren, onze financiële integriteit te beschermen en jou te beschermen tegen misbruik van gegevens en frauduleuze aankopen; en

-        om te voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van toepasselijke wetten, en om een wettelijk recht te beoordelen en te verdedigen.

3.     Extra informatie over onze customer care

Onze customer care wordt beheerd door VF Northern Europe Ltd of onze derde dienstverlener Concentrix Services Bulgaria EOOD, met hoofdkantoor in 29 Atanas Dukov Str Rainbow Center, Sofia, Bulgarije, die met je communiceert en je namens de plaatselijke VF-dochteronderneming waarvan je de goederen hebt gekocht de dienst verleent. Wij zullen je persoonsgegevens verwerken wanneer je contact opneemt met onze customer care en callcenter, die met je kunnen communiceren via e-mail, chat en telefoon. Het callcenter zal je telefoonnummer registreren om je te kunnen terugbellen en voor back-office diensten, teneinde je te voorzien van de gevraagde ondersteuning en informatie. In sommige gevallen kan het gesprek geregistreerd worden en kunnen e-mails bewaard worden met het oog op interne training, kwaliteitscontrole en verificatie, voor zover de toepasselijke wet dit niet verbiedt. Je zult altijd van tevoren geïnformeerd worden over de registratie van de communicatie en je zult de gelegenheid hebben om bezwaar tegen die registratie te maken, tenzij deze nodig is voor verificatiedoeleinden in verband met je aankoop of om andere redenen, voor zover de toepasselijke wetten dit toestaan.

WAT ZIJN DE RECHTSGRONDEN VOOR DE VERWERKING VAN MIJN PERSOONSGEGEVENS ZOALS BESCHREVEN IN DIT DOCUMENT?

zullen de persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de doeleinden die beschreven zijn in het hoofdstuk "Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens verwerkt?" op een van de volgende rechtsgronden

§  De verwerking van je persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent, of om op jouw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (Artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG);

§  De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van onze dochterondernemingen of andere derden, en jouw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden niet zwaarder wegen dan eerstgenoemde belangen (Artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG); de legitieme belangen die wij met name nastreven omvatten ons belang om de contractuele betrekking met jou te beheren en in stand te houden, om je specifieke verzoeken te beantwoorden, om je om feedback te vragen om onze Site en onze producten te verbeteren, om andere algemene marketingactiviteiten te verrichten.

Als jouw uitdrukkelijke toestemming vereist is om je persoonsgegevens zoals beschreven in dit document te verwerken, zullen je persoonsgegevens op basis van deze toestemming verwerkt worden (Artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG);

HOE LANG ZULLEN MIJN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT WORDEN?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de specifieke doeleinden van de gegevensverwerking zoals beschreven in dit document, tenzij de toepasselijke wetten kortere of langere bewaarperioden voorschrijven. Dit kan tot 10 jaar na het einde van de contractuele relatie met jou (verjaringstermijn voor rechtsvorderingen in de meeste EER-landen), tenzij onder de geldende wetgeving een kortere of langere bewaartermijn van toepassing is.

ZIJN MIJN PERSOONSGEGEVENS VEILIG?

Wij verbinden ons ertoe de veiligheid en de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te beschermen. Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om - ook accidenteel - verlies en vernietiging van gegevens, ongeoorloofde toegang tot gegevens, onrechtmatig of oneerlijk gebruik van gegevens te voorkomen, en eisen dat iedere dienstverlener en/of derde verwerker die namens ons en volgens onze instructies persoonsgegevens verwerkt hetzelfde doet. Bovendien zijn informatiesystemen en softwareprogramma's zo geconfigureerd dat persoonlijke en identificatiegegevens alleen gebruikt worden wanneer dat nodig is voor het specifieke verwerkingsdoeleinde dat van keer tot keer wordt nagestreefd.

Wij zetten een verscheidenheid aan geavanceerde beveiligingstechnologieën en procedures in om te helpen de persoonsgegevens bovenvermelde risico's te beschermen. Zo worden door gebruikers verstrekte persoonsgegevens opgeslagen op beveiligde servers in gecontroleerde locaties. Bovendien worden voor de verzending van bepaalde gegevens via het internet encryptietechnieken gebruikt, zoals het Secure Socket Layer (SSL) protocol. 

Houd er echter rekening mee dat geen enkele elektronische verzending of opslag van informatie 100% veilig is. Daarom kunnen wij ondanks de veiligheidsmaatregelen die wij aangewend hebben om je persoonsgegevens te beschermen, niet garanderen dat verlies, misbruik of wijziging van gegevens nooit zullen plaatsvinden.

WAAR GAAN MIJN PERSOONSGEGEVENS HEEN? WIE ZIJN DE ONTVANGERS, WAAR WORDEN ZE NAARTOE GEBRACHT EN VOOR WELKE DOELEINDEN?

Persoonsgegevens die via onze Site of andere VF Digitale Platforms verzameld zijn, als onderdeel van de verkoop van goederen in onze winkels en als onderdeel van onze customer care, worden opgeslagen op de servers die verstrekt en beheerd worden door onze derde opslag en hosting provider Rackspace Limited, met hoofdkantoor in 5 Millington Road, Hyde Park Hayes, Middlesex, UB3 4AZ, welke servers zich in Londen, Verenigd Koninkrijk bevinden. Bepaalde persoonsgegevens die verzameld worden als onderdeel van de verkoop van goederen in onze winkels kunnen ook ter plekke in de winkel bewaard worden. Al deze persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met ontvangers zoals hieronder in detail beschreven wordt.

Wij delen persoonsgegevens mee binnen de limieten en in de omstandigheden die in dit Privacybeleid zijn gespecificeerd, mits jij daarvoor toestemming hebt gegeven indien de toepasselijke Wetten inzake gegevensbescherming dat voorschrijven:

1°.   Je persoonsgegevens binnen onze organisatie zullen toegankelijk zijn voor het interne en externe personeel dat toegang daartoe moet hebben vanwege hun taken in verband met de verwerkingsdoeleinden die in dit document gespecificeerd zijn.  Wij verzekeren dat voor deze personen specifieke verplichtingen op het gebied van veiligheid en vertrouwelijkheid gelden.

2°.   Je persoonsgegevens kunnen ook toegankelijk zijn voor de derde dienstverlener die wij aanstellen om namens ons en volgens onze instructies persoonsgegevens te verwerken (als verwerkers). Deze verwerkers zijn:

§  derde dienstverleners tot wie wij ons kunnen wenden voor de uitvoering van professionele, technische en organisatorische diensten die functioneel zijn voor het beheer van VF Digitale Platforms en de activiteiten die daarop uitgevoerd worden, zoals de verkoop van goederen en aanverwante activiteiten, het beheer van functies die door VF Digitale Platforms geboden worden en van de initiatieven en diensten waarvoor je je kunt inschrijven en die je kunt aanvragen op VF Digitale Platforms, en voor de diensten die strikt functioneel zijn voor het bereiken van de andere verwerkingsdoeleinden die in dit document zijn gespecificeerd.

§  derde dienstverleners tot wie wij ons wenden voor het afsluiten van de kooptransacties en de betalingsverwerking via ons e-commerce platform;

§  derde dienstverleners die VF Digitale Platforms, het betrokken e-com platform en alle activiteiten voor en na de verkoop beheren en ondersteunen, zoals verwerking van bestellingen, performance marketing, financiële diensten, magazijnbeheer en beheer van klantrelaties;

Een lijst van deze verwerkers, met vermelding van de plaats waar zij zich bevinden, is beschikbaar op aanvraag bij ons Privacykantoor te verkrijgen. Deze verwerkers zijn door specifieke contractuele verplichtingen gehouden om adequate maatregelen op het gebied van veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te nemen.

3°.   Je persoonsgegevens kunnen ook meegedeeld worden aan andere ondernemingen van de VF-groep binnen de Europese Economische Ruimte die persoonsgegevens verwerken namens de bovenvermelde verwerkingsverantwoordelijken. Een lijst van ondernemingen van VF-Groep, met vermelding van de plaats waar zij zich bevinden, is beschikbaar op aanvraag bij ons Privacykantoor te verkrijgen. Bijvoorbeeld, VF Europe BV verstrekt accountants- en back office-diensten en VF Northern Europe Ltd verleent aftersales-service, als verwerker, aan de verwerkingsverantwoordelijken die hierboven aangeduid zijn onder  Wie controleert de verwerking van mijn Persoonsgegevens".

4°.   Je persoonsgegevens kunnen ook gedeeld worden met instituties, autoriteiten, openbare instanties, banken en financiële instellingen, deskundigen, onafhankelijke adviseurs, ook als maatschap, zakenpartners of andere ontvangers die daartoe gerechtigd zijn op grond van toepasselijke wetten en andere regelgeving, bijvoorbeeld in geval van rechtszaken, verzoeken van bevoegde rechtbanken en autoriteiten of andere wettelijke verplichtingen, om onze rechten en eigendommen en VF Digitale Platforms te beschermen en te verdedigen.

5°.   Ten slotte kunnen wij je persoonsgegevens ook aan derden meedelen in geval van fusies, overnames, overdracht van (delen van) onze activa, producten, websites of operaties

Behoudens het voorgaande zullen persoonsgegevens niet gedeeld worden met derden, natuurlijke personen of rechtspersonen die niet aan ons verbonden zijn, geen zaken met ons doen, of geen professionele of technische functie voor ons hebben. 

Persoonsgegevens zullen niet meegedeeld worden aan derden voor marketingdoeleinden van deze derden.

Dergelijke overdrachten hebben plaats op de verwerkingsgronden aangeduid in hoofdstuk 3 hierboven.

De hierboven genoemde ontvangers kunnen zich bevinden in andere landen dan het land waarin de persoonsgegevens oorspronkelijk verzameld werden, met dien verstande dat je persoonsgegevens in principe alleen overgedragen worden binnen de Europese Economische Ruimte of naar andere landen waarvan de Europese Commissie heeft erkend dat zij passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens hebben. 

Mocht een dergelijke ontvanger gevestigd zijn in een land buiten de EER ten aanzien waarvan de Europese Commissie geen adequaatheidsbesluit heeft vastgesteld, en dat voor je persoonsgegevens dus niet hetzelfde beschermingsniveau biedt als in de EER, zullen wij passende waarborgen implementeren, met inbegrip van maar niet beperkt tot de speciale overeenkomsten inzake de doorgifte van gegevens, gebaseerd op de standaardcontractbepalingen voor de doorgifte van gegevens aan derde landen van de Europese Commissie (Artikel 46, lid 2, onder c) van de AVG) of bindende bedrijfsvoorschriften (Artikel 47 van de AVG). Een kopie van deze passende waarborgen kan verkregen worden door contact op te nemen met ons Privacykantoor via privacy_europe@vfc.com.

BEN IK VERPLICHT MIJN PERSOONSGEGEVENS TE VERSTREKKEN? WAT ZIJN DE GEVOLGEN ALS IK WEIGER ZE TE VERSTREKKEN?

Met uitzondering van de surfgegevens (raadpleeg bovenstaand hoofdstuk 3 - "Welke persoonsgegevens worden verwerkt?") kan het verstrekken van je persoonsgegevens noodzakelijk zijn om een overeenkomst aan te gaan of ten uitvoer te brengen, ook wat betreft de verlening van bepaalde diensten en functies die door VF Digitale Platforms geboden worden, zoals de inschrijving op de Site, de inschrijving voor onze nieuwsbrief(ven), de aankoop van goederen via de Site of in onze winkels, het beheer van deelname aan loyaliteitsprogramma's, acties en andere initiatieven die meegedeeld worden via VF Digitale Platforms of in onze winkels, antwoorden op en beheren van aanvragen van informatie, vragen, mededelingen of feedback. In de hierboven vermelde omstandigheden heeft de weigering om je persoonsgegevens te verstrekken tot gevolg dat het voor ons onmogelijk is om de overeenkomst uit te voeren of de gevraagde diensten, producten of informatie, zoals hierboven gespecificeerd, te verstrekken.

Het verstrekken van je persoonsgegevens voor onderzoek, marketing en andere profileringsdoeleinden, zoals hierboven gespecificeerd, is optioneel; de weigering om je persoonsgegevens voor deze doeleinden te verstrekken zal geen enkele impact hebben op het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst.  Indien de Wetten inzake gegevensbescherming dat eisen, zullen wij je toestemming vragen alvorens over te gaan tot de verwerking van je persoonsgegevens voor deze doeleinden.  

BEVATTEN VF DIGITALE PLATFORMS ELEMENTEN DIE DOOR DERDEN WORDEN GECONTROLEERD? WIE IS VERANTWOORDELIJK EN AANSPRAKELIJK VOOR DEZE ELEMENTEN?

VF Digitale Platforms kunnen links naar andere sites bevatten, evenals objecten of elementen die door derden beheerd worden. 

Een voorbeeld zijn de plug-ins waarmee VF Digitale Platforms met sociale netwerken verbonden kunnen worden die doorgaans geïdentificeerd worden door het logo van het relevante sociale netwerk. In geval van interacties met een sociale plug-in op een van de VF Digitale Platforms, kan je browser bepaalde gegevens die met jou verband houden naar die sociale netwerken versturen, zoals je gebruikers-ID, informatie over het desbetreffende VF Digitale Platform, datum en tijd, en andere browser-gerelateerde informatie. Die informatie zal verwerkt worden door de sociale netwerken die eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door derden overeenkomstig hun privacybeleid.

Wij hebben geen toegang tot noch controle over elementen, objecten, plug-ins, cookies, webbakens en andere items of traceertechnieken die eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door derden en beschikbaar zijn op VF Digitale Platforms of op de websites van de betreffende derden, waartoe gebruikers toegang kunnen krijgen op of vanaf VF Digitale Platforms, en over de betreffende methoden voor de verwerking van persoonsgegevens via die elementen of sites.  Wij wijzen elke aansprakelijkheid voor dergelijke elementen en websites af. Je moet het privacybeleid van de websites van dergelijke derden controleren om meer te weten over de voorwaarden die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens.

WAT ZIJN MIJN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN MIJN PERSOONSGEGEVENS EN HOE KAN IK DIE UITOEFENEN?

Je kunt de rechten die je uit hoofde van de toepasselijke Wetten inzake gegevensbescherming toekomen op elk moment uitoefenen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het recht van inzage, rectificatie, beperking, wissing, en verzet (met inbegrip van het op ieder moment en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor directe marketing), het recht op overdraagbaarheid, evenals het recht om je toestemming in te trekken.  Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Raadpleeg voor een overzicht van wat de hiervoor vermelde rechten inhouden en hoe je ze kunt uitoefenen Bijlage I van dit Privacybeleid. 

Voor vragen of verzoeken die verband houden met de verwerking van persoonsgegevens door VF en om je rechten uit hoofde van de Wetten inzake gegevensbescherming uit te oefenen, kun je contact opnemen met ons Privacykantoor op privacy_europe@vfc.com.

KUNNEN WIJ DIT PRIVACYBELEID VERANDEREN?

Wij behouden ons het recht voor om het volledige Privacybeleid of delen ervan op een willekeurig moment te updaten of te wijzigen voor zover toegestaan door de toepasselijke wet. De versie die op de Site en op enig ander relevant VF Digitaal Platform gepubliceerd is, is de versie die op dit moment van kracht is. Als wij dit Privacybeleid veranderen, zullen wij je daarover informeren via het desbetreffende VF Digitale Platform en/of via een rechtstreekse kennisgeving per e-mail. 

De datum bovenaan dit Privacybeleid geeft aan wanneer het voor het laatst is geüpdatet.


BIJLAGE 1 - RECHTEN VAN DE BETROKKENE

Als individu wiens persoonsgegevens verwerkt worden zoals beschreven in dit Privacybeleid, heb je enkele rechten die hieronder worden samengevat. Houd er rekening mee dat aan de uitoefening van deze rechten bepaalde vereisten en voorwaarden zijn verbonden overeenkomstig de toepasselijke wet.

Recht op toegang

Behoudens de toepasselijke wet heb je het recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben en, als dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de betrokken categorieën van persoonsgegevens, de verwerkingsdoeleinden en de ontvangers of categorieën ontvangers. Wij moeten echter rekening houden met de rechten en vrijheden van anderen, dus is dit geen absoluut recht. Als je meer dan één kopie vraagt van de persoonsgegevens die worden verwerkt, kunnen wij een redelijk, op administratiekosten gebaseerd bedrag in rekening brengen.

Recht op rectificatie

Je hebt het recht om ons om rectificatie van jou betreffende onjuiste persoonsgegevens te vragen. Afhankelijk van de doeleinden van de verwerking heb je ook het recht om vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te vragen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)

Je hebt het recht om ons wissing van jou betreffende persoonsgegevens te vragen in bepaalde omstandigheden zoals gedefinieerd in de toepasselijke wet. Wanneer je verzoek onder een van die omstandigheden valt, zullen wij je persoonsgegevens onverwijld wissen. Mochten wij om technische en organisatorische redenen niet in staat zijn geweest je persoonsgegevens te wissen, dan zullen wij ervoor zorgen dat die volledig en onherroepelijk geanonimiseerd worden zodat wij dergelijke persoonsgegevens over jou niet meer in bezit hebben.

Recht op beperking van verwerking

In bepaalde omstandigheden zoals gedefinieerd in de toepasselijke wet, heb je het recht om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen. In dat geval worden je persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met jouw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

In bepaalde omstandigheden zoals gedefinieerd in de toepasselijke wet, heb je het recht om de jou betreffende persoonsgegevens die je ons verstrekt hebt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en kan je het recht hebben om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen of om die persoonsgegevens rechtstreeks door ons naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dat technisch haalbaar is.

Recht van bezwaar

In bepaalde omstandigheden zoals gedefinieerd in de toepasselijke wet heb je te allen tijde het recht om vanwege met je specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons, en kan ons gevraagd worden de verwerking van je persoonsgegevens te staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan jou belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.  Dit geldt met name indien de persoonsgegevens worden verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen of voor statistische doeleinden.

Recht op bezwaar tegen directe marketing

Wanneer je persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heb je te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking voor dergelijke marketing (met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing).

Recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit

Behoudens bepaalde beperkingen, heb je het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor jou rechtsgevolgen zijn verbonden of dat jou anderszins in aanmerkelijke mate treft.

Recht om toestemming in te trekken

Als verklaard hebt toestemming te verlenen voor iedere activiteit die verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid, kun je die toestemming op ieder moment intrekken met toekomstige werking. Een dergelijke intrekking zal niet van invloed zijn op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van de toestemming.

Als je toegang tot dergelijke persoonsgegevens wilt krijgen, of een van de hierboven vermelde rechten wilt uitoefenen, moet je een schriftelijk verzoek, samen met een identiteitsbewijs  indienen bij ons Privacykantoor op privacy_europe@vfc.com.

Iedere mededeling van ons met betrekking tot je rechten zoals die hierboven in detail uiteengezet, zal kosteloos verstrekt worden. Wanneer verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mogen wij een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het verstrekken van de gevraagde informatie of communicatie en het treffen van de gevraagde maatregelen gepaard gaan; ofwel weigeren gevolg te geven aan het verzoek.

Mocht je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens hebben, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

legal entities

Countries

Company description

Registered Address

Registration number / VAT number

Belgium

VF BELGIUM BVBA

C. Van Kerckhovenstraat 110-Fountain Business Park 2880 Belgium

BE 0666523226

Luxemburg

VF BELGIUM BVBA

C. Van Kerckhovenstraat 110-Fountain Business Park 2880 Belgium

LU 30074009

Switzerland

VF International SAGL

Via Laveggio 5- 6855 Stabio-CH

CHE-111.650.898 IVA

Austria

VF Austria GmbH

Schottenring 25 1010 Wien Austria

AT U34766401

Germany

VF Germany Services GMBH

Walter- Gropius-Str. 23, 80807 München, Germany

DE 230966815

Denmark

VF Scandinavia ApS

Vestergade 27 1456 - Kobenhavn K Denmark

DK 71032418

Sweden

VF Sweden AB

Warfvinges väg 30, 112 51 Stockholm Sweden

SE 556428782801

UK

VF Northern Europe Services ltd

Park Road East, Calverton, NG14 6GD Nottingham, United Kingdom

GB 943074330

Ireland

VF Northern Europe Services Ltd - Irish Branch

2nd Floor, 1-2 Cope Street Temple Bar, D02P840 Dublin 2, Republic of Ireland

IE 9661414U

France

VF (J) FRANCE SAS

31-33 rue du Louvre CS10203- 75002 Paris France

FR 78353238520/IDU: FR218648_11KOLY

Netherlands

Vf(j) Nederland Services BV

Cruquiusweg 109, 2nd floor, 1019AG Amsterdam, The Netherlands

NL 853613448B01

Italy

VF Italia S.r.l.

Via Varesina 162, 20156 Milano, Italy

IT 04576340964

Spain

VF Apparel España S.L.U.

Carrer Joan Miró, 19-21, planta Baja, 08005, Barcelona, Spain

ES B80520620

Portugal

VF Apparel Portugal Lda

Rua Dr. Antonio Loureiro Borges, n?1, 2? Andar- 1495-131 Alges Portugal

PT 507157389